การปวดศีรษะ เวลามีเพศสัมพันธ์ เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อ และเกร็งตัวในช่วงเวลานาน อาจทำให้เกิดความเครียด และความตึงของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดศีรษะ อีกทั้งยังมีสารเคมีในร่างกาย เช่น อะดรีนาลิน ออกซิเตชัน และอะดรีนาลีนที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทและสมอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วย

ปวดหัวตอนมีเพศสัมพันธ์ เป็นอย่างไร

อาการปวดหัวขณะที่มีเพศสัมพันธ์ หรือ Sex Headaches คือ อาการปวดศีรษะ ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ โดยมักเป็นการเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน มักปวดที่บริเวณหน้าผาก หรือส่วนหลังของศีรษะ รวมถึงอาจมีอาการคลื่นไส้ หน้ามืด และอาจมีอาการเวียนศีรษะในบางกรณี กินระยะเวลาสั้นๆ หรือยาวนานได้แตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล โดยทั่วไป อาการจะหายไปได้เองภายใน 24 ชั่วโมง แต่ก็อาจมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายวัน หากพบอาการเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย และการรักษาอย่างเหมาะสม

ใครบ้างที่มีโอกาสเกิดอาการปวดหัวตอนมีเซ็กส์

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหัวตอนมีเซ็กส์ ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคเบาหวาน นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงสูงในผู้ที่มีประวัติมีเจ็บปวดศีรษะอย่างเฉียบพลัน และผู้ที่มีประวัติเคยเป็นไมเกรนด้วย

สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ปวดหัวตอนมีเซ็กส์

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปวดศีรษะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เช่น ความวิตกกังวล ความเครียด ภาวะหงุดหงิด ภาวะอารมณ์เสีย และภาวะเมตาบอลิคซ์ที่หลากหลาย เช่น

 • ความผิดปกติของสารเรียกตัวเมตาบอลิต
  • เมตาบอลิต เป็นสารสำคัญทางชีวภาพที่มีความสำคัญอย่างมากในร่างกายของมนุษย์ สารเมตาบอลิตเป็นสารกลุ่มหนึ่งของวิตามินบี ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเอนไซม์ ที่ช่วยย่อยอาหารและเปลี่ยนแปลงอาหารให้กลายเป็นพลังงานสำหรับการทำงานของร่างกาย เป็นสารสำคัญที่ช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดีขึ้น การรับประทานอาหารที่มีเมตาบอลิตอยู่ จะช่วยให้ร่างกายสามารถนำอาหารเข้าสู่ระบบเผาผลาญได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอสำหรับการทำงานต่างๆในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ เมตาบอลิตยังมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้
 • การใช้ยาต้านสำหรับการรักษาโรคทางเพศสัมพันธ์

ดังนั้น หากมีอาการปวดหัวเวลามีเพศสัมพันธ์ ควรพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยทันที

ประเภทของอาการปวดหัวตัวตอนมีเซ็กส์

ปวดหัวเวลามีเพศสัมพันธ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Primary Sexual Headache
  • เป็นการปวดหัวที่เกิดขึ้น เฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์เท่านั้น และอาจเกิดได้ในขณะที่ผู้ที่เป็นโรคไมเกรนกำลังอยู่ในช่วงที่ไม่มีอาการก็ได้ หากมีอาการ Primary Sexual Headache เกิดขึ้น ควรหยุดการมีเพศสัมพันธ์ทันที และควรพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดหัว หรือสารบรรเทาอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม การป้องกัน Primary Sexual Headache ไม่ได้มีวิธีที่แน่นอน แต่การรักษาสุขภาพร่างกายอย่างดีจะช่วยได้
 • Secondary Sexual Headache
  • เป็นการปวดหัวที่เกิดขึ้น ร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น ปวดหัวจากการเสียดสีดวงตา หรือปวดหัวจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งเมื่อมีเพศสัมพันธ์จะทำให้อาการปวดหัวแยกออกมาด้วย

วิธีรักษาอาการเมื่อปวดหัวตอนมีเพศสัมพันธ์

การรักษาอาการปวดหัวเวลามีเพศสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับสาเหตุ และความรุนแรงของอาการ แต่ส่วนใหญ่จะมีการใช้ยาแก้ปวดหัวเป็นหลัก อาจใช้ยาแก้ปวดทั่วไป หรือยาแก้ไมเกรน หรือใช้ยาเพื่อป้องกันอาการหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โดยในบางกรณีอาจต้องพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม ในบางกรณีอาจไม่จำเป็นต้องทำการรักษาเพราะอาการจะหายไปเอง โดยไม่ต้องมีการพบแพทย์ แต่หากมีอาการที่รุนแรง และเกิดขึ้นบ่อยๆ จะต้องทำการรักษา สามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่อเนื่อง ดังนี้

 • ยาแก้ปวด สามารถช่วยให้บรรเทาอาการได้ เช่น Aspirin หรือ Ibuprofen
 • เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดความเครียดและวิตกกังวล หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์
 • การรักษาโรคที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ภาวะหัวใจเสื่อม ฯลฯ
 • การรักษาภาวะประสาท ฝังเข็มคลายเส้น การนวดกดจุดผ่อนคลาย

การวินิจฉัยอาการปวดหัวตอนมีเซ็กส์

การวินิจฉัยอาการปวดหัวเวลามีเพศสัมพันธ์ จำเป็นต้องประเมินอาการของผู้ป่วยโดยละเอียด และดำเนินการตรวจหาสาเหตุของอาการ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจต่าง ๆ อาทิเช่น

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG) เพื่อตรวจสอบการทำงานของสมอง
 • การตรวจภาพด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (X-ray) หรือ CT Scan เพื่อตรวจสอบสภาพของเส้นเลือดในสมอง
 • การตรวจด้วยเครื่องสแกนแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI) เพื่อสรุปสภาพและอาการของสมอง
 • การตรวจประสาทสัมผัส (Neurological Examination) เพื่อตรวจสอบความเสียหายของประสาท

หากสงสัยว่าอาการเป็น Sex Headaches หรือไม่แน่ใจว่าต้องการตรวจอะไร เพื่อแนะนำเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสม

วิธีป้องกันอาการปวดหัวตอนมีเซ็กส์

อาการแทรกซ้อนของผู้ที่ ปวดหัวตอนมีเซ็กส์

ภาวะแทรกซ้อนของ Sex Headaches ไม่ได้พบบ่อยมาก แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็น ได้แก่ อาการแทรกซ้อนทางเส้นเลือดสมอง เช่น อัมพาต อาการสะสมของเลือดในสมอง ทำให้เกิดอาการชัก หรือความผิดปกติในการทำงานของสมอง อาการปวดหัว อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือภาวะแพ้ยา

วิธีป้องกันอาการปวดหัวตอนมีเซ็กส์

การป้องกัน Sex headaches สามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้:

 • มีเพศสัมพันธ์ที่นุ่มนวล เลือกท่าทางที่เหมาะสม ลดความเร็ว ค่อยๆ สนุกไปกับกิจกรรมทางเพศ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิดที่อาจเป็นสาเหตุไปกระตุ้นให้รู้สึกปวดหัวเวลามีเพศสัมพันธ์
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เนื่องจากสามารถเป็นสาเหตุของ Sex headaches ได้
 • หากมีโรคประจำตัวก็ควรทำการรักษาอย่างถูกต้อง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • หากมีอาการปวดหัวเกิดขึ้นในขณะมีเพศสัมพันธ์ ควรหยุดก่อนที่จะเป็นรุนแรงขึ้น และพบแพทย์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจที่นี่

รู้ให้ชัด! PrEP ป้องกัน HIV ได้ดีแค่ไหน

รอทำไมตั้ง 3 เดือนในเมื่อตรวจ HIV ได้เร็วกว่านั้น

เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาการปวดหัว นั้นอาจเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจมาก เพราะมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถสนุกกับการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ อาการปวดหัวที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดไมเกรน หรืออาจเป็นอาการแพ้กับอาหารหรือยาที่ตัวเองกิน หากคุณมีอาการปวดหัวเมื่อมีเพศสัมพันธ์ คุณควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการให้เหมาะสม แพทย์อาจจะแนะนำให้คุณพักผ่อนและคลายความเครียด หรือจ่ายยาแก้ปวดหัวให้กลับไปรับประทาน เพื่อช่วยลดอาการปวดหัวในขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม การหาสาเหตุและรักษาอาการเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถมีชีวิตเซ็กส์ที่ดีและมีคุณภาพได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาการปวดหัวอีกต่อไป