ซิฟิลิส | Syphilis อันตรายหากไม่รักษา

ซิฟิลิส | Syphilis อันตรายหากไม่รักษา

ซิฟิลิส คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ติดต่อกันผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก