รู้ทัน ป้องกัน โรคซิฟิลิส | Syphilis

รู้ทัน ป้องกัน โรคซิฟิลิส | Syphilis

โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง เรียกว่า Treponema pallidum เชื้อโรคสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับแผลซิฟิลิส หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ติดเชื้อ เช่น น้ำเหลืองจากแผลริมแข็ง น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด หรือน้ำอสุจิ หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา ซิฟิลิสอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้ สาเหตุของโรคซิฟิลิส…