มูลนิธิ Love Foundation เปิดตัวแคมเปญ U=U and Me

มูลนิธิ Love Foundation เปิดตัวแคมเปญ U=U and Me

มูลนิธิ Love Foundation ได้เปิดตัวแคมเปญ “U=U and Me” https://uuandme.org/ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาเอชไอวีและลดการตีตราผู้ติดเชื้อในสังคมไทย แคมเปญนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ (Undetectable) จะไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ (Untransmittable) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการลดความกลัวและการตีตราในสังคม แคมเปญ “U=U…