มูลนิธิเพื่อรัก มูลนิธิแอ็พคอม จับมือยกระดับสุขภาพดิจิทัลชุมชน

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – 15 มีนาคม 2567 – มูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) และ มูลนิธิแอ็พคอม (APCOM) ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับสุขภาพดิจิทัลสำหรับชุมชน โดยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ Stranger Bar ซอย 4 สีลม กรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและข้อมูลสำหรับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรหลักอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล Love2Test.org และ testBKK.org ทุกคนสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลด้านการป้องกัน การรักษา และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาวะ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน ภายในงานมีการแสดงแดร็กโชว์สุดอลังการจากคุณศรีมาลา Drag Race Thailand

ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “วิธีการใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังให้กับชุมชน LGBTQI+ และประชากรกลุ่มหลัก” โดยผู้ร่วมสนทนาทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ APCOM, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING, Hornet ประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อรัก

หลังจากนั้นเป็นพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยมีตัวแทนจากทั้งสองมูลนิธิ ร่วมลงนามและถ่ายภาพหมู่กับแขกผู้มีเกียรติ กว่า 10 องค์กร ปิดท้ายด้วยโชว์สุดประทับใจ

ความสำคัญของความร่วมมือ

ความสำคัญของความร่วมมือ

นวัตกรรมและชุมชน เหมือนเป็นพลังงานให้แก่กัน เมื่อร่วมมือกันจะช่วยสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก กล่าว

การตอบรับที่นำโดยชุมชนได้รับการยอมรับและนำไปปฏับิติงานโดยชุมชนเอง ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิเพื่อรักทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยชุมชน จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการ ปกป้องสิทธิ์ และตอบรับความต้องการของทั้งผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และกลุ่มประชากรหลัก

มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม กล่าว

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองมูลนิธิ ที่จะสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งแรง และยั่งยืน