มูลนิธิเพื่อรัก มูลนิธิแอ็พคอม จับมือยกระดับสุขภาพดิจิทัลชุมชน

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – 15 มีนาคม 2567 – มูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) และ มูลนิธิแอ็พคอม (APCOM) ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับสุขภาพดิจิทัลสำหรับชุมชน โดยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) จัดขึ้นเมื่อวันที่…