โรคเริม สาเหุต อาการ การรักษา | Herpes

โรคเริม สาเหุต อาการ การรักษา | Herpes

โรคเริม (Herpes) เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังชนิดหนึ่ง สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยมักพบผู้ป่วยวัยหนุ่มสาว และวัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคเริมส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการของโรค  หากเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก เพราะเมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หายขาด สาเหตุของโรคเริม โรคเริมเกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์ (Herpes simplex virus) หรือ HSV ซึ่งแบ่งออกเป็น…