HIV

เสี่ยงมาแบบฉุกเฉิน P E P ช่วยคุณได้

เสี่ยงมาแบบฉุกเฉิน PEP ช่วยคุณได้

PEP (Post-Exposure Prophylaxis) ยาต้านเอชไอวี หลัง สัมผัสเชื้อใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยจะต้องทานภายใน 72 ชั่วโมง หลังมีความเสี่ยง ติดต่อกันนาน 28 วัน

PrEP บทบาทสำคัญในการยุติโรคเอดส์

PrEP บทบาทสำคัญในการยุติโรคเอดส์

การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ยังคงเป็นวิกฤตด้านสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 38 ล้านคนทั่วโลก แม้ว่าการรักษา และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะก้าวหน้าไปมาก แต่ความพยายามในการป้องกัน ยังคงมีความสำคัญต่อการยุติการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เครื่องมือหนึ่ง ที่มีแนวโน้มดีที่สุดในการต่อสู้กับเอชไอวี คือ การป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ หรือการใช้ยา PrEP ที่มีประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อรายใหม่ และปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันเอชไอวี

ความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันเอชไอวี

เอชไอวี (HIV) หรือ Human Immunodeficiency Virus เป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หากปล่อยไว้นานโดยไม่ได้รักษา จะนำไปสู่โรคเอดส์ได้ (Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS) ในปัจจุบันทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลมาก มียาที่สามารถป้องกันการติดเอชไอวีได้ มีทั้งแบบ ป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ ป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ และผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ก็สามารถมีชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปได้ เพียงแค่ทานยาต้านไวรัสเป็นประจำทุกวัน การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็นหัวใจสำคัญในการรักษาเอชไอวีในปัจจุบัน แพทย์จะพิจารณาให้ผู้ป่วยเริ่มยาโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการดำเนินไปของโรคและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่น ผู้ป่วยจะรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีให้ตรงเวลาทุกวัน อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เพื่อยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของไวรัส กรณีที่ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงหรือสงสัยแพ้ยา ควรรีบกลับมาพบแพทย์ ไม่ควรหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง การป้องกัน”ก่อน”สัมผัสเชื้อ การใช้ยาเพื่อป้องกัน… Read More »ความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันเอชไอวี

คู่มือและขั้นตอนการเริ่ม ใช้ PrEP

คู่มือและขั้นตอนการเริ่มใช้ PrEP

เอชไอวีเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษาเอชไอวี แต่มีเครื่องมือหลายอย่างสำหรับการป้องกันเอชไอวี เช่น ถุงยางอนามัย การตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นประจำ และการป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) ยา PrEP เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อเอชไอวี และเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การป้องกันเชื้อเอชไอวี ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน PrEP รวมถึงว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร รับได้ที่ไหน และอื่นๆ อีกมากมาย